LangPro – professionella språktjänster

 langpro crop

Jag är företagare inom språk- och välmåendebranschen, hemma från Österbotten men bott i perioder även i andra nordiska länder. Nu är jag bosatt i Kristinestad på Finlands västkust.


Språk- och konferenciertjänster


Översättning och editering


Jag har översatt faktatexter sedan 1995 till mitt modersmål finska från svenska, danska och engelska. Dessutom erbjuder jag editering av texter på finska.


Tolkning


Jag är konferenstolk utbildad vid Åbo universitet och arbetade som simultantolk i nordiska sammanhang 2009-2016. För närvarande erbjuder jag förhandlings- och konsekutivtolkning mellan svenska och finska för småskaliga evenemang och möten.


Konferenciertjänster


Jag erbjuder konferenciertjänster för olika evenemang, såsom konserter, konferenser, workshops etc. Evenemanget kan vara på finska, svenska eller tvåspråkigt. Vid behov kan jag skriva och översätta manustexten själv.


Ledstjärnorna i min verksamhet är tillförlitlighet, noggrannhet, hög kvalitet och kundorientering.


Ta gärna kontakt!

Päivi Tuomisto
LangPro
tuomisto.paivi@gmail.com
+ 358 40 5137575

Välmåendetjänster finns på www.paivituomisto.fi

blalilaliten3